Veckorapport 28/1 – 3/2 2019

Tillbaka i Uganda för 9:e gången, känns bekant på något sätt, värmen överraskar direkt och mängden människor blir likt en myrsvärm. Staden har tyvärr ett stort problem med enormt många gatubarn. Har blivit ett sätt att få mat för dagen, mödrar finns i bakgrunden och samlar in ev mynt. Känns alltid välkommet att komma till mitt andra hem Namirembe Guesthouse.

Da vi i styrelsen inte varit nojda med utfallet fran farmen blir forsta motet med Emmanuel, farm manager, Charles Kasujja, agronom och Daniel Nsubugga, supervisor farmen. Vi gick igenom utfallet och diskuterade hur komma vidare och na vara mal for att gora skolan sjalvstandig i en framtid. Vi kom fram till att vi skulle besoka farmen tillsammans och ga igenom den utvardering vi i Kasubi Friends gjort. Beslutade ocksa att ha ett styrelsemote innan besoket pa farmen.

Styrelsemotet skedde i lararnas rum i skolan och forbereddes till en workshop av Daniel och Marita. Det blev bra diskussioner och Marita var tydlig med att Kasubi Friends kraver mer ansvarstagande fran styrelsen i Uganda. Det blev uppenbart att vissa styrelsemedlemmar vaknade till insikt for kanske forsta gangen. Da motet blev i en positiv anda under ledning av en larare fran Makerere Universitet Charles Otim fick alla utrymme till att ge synpunkter pa hur vi ska lyckas och vad det kraver. Hade plaster med mig i fickan for sakerhets skull. Det var ett tufft men fruktbart mote. Beslutades att Daniel, Marita och Charles Kasujja skulle aka till farmen den 2 februari for genomgang av hur mycket majs och bonor vi kan fa ut per ar med god planering och bra management.

Farmen ligger 75 km fran Kampala och hor och hapna vagen dit ar nu bra p g a kinesernas insats, sista 7,5 km dalig. Val framme gick vi ut pa farmen for att hitta Emmanuel. Moter en av arbetarna med en gron mamba hangandes pa en stang. Glad att jag hade langbyxor pa. Majsen ar fardig och ska skordas nasta vecka. Frukttradgarden hade haft besok av hungriga mangotjuvar plus att de tagit sig in pa tomten och gravt upp sand. Boter om 200 000 Shilling hade utdelats av regionala chefen for omradet, ca 450:-.En del arbete kravs for att tradgarden ska bli ok enligt Charles.

Grisarna i sin nyrenoverade grisstia sag bra ut och de var friska och i ratt storlek, inte for magra. Stian har fatt nya cementgolv och en del nya matboxar, klart godkant. Uppgiften nu med hjalp av Charles kontakter ar attt hitta bra kopare, som aterkommer systematiskt.

Gick aven igenom bananplantagen och dar kravs instruktioner fran Charles. Vi kommer att anlita honom minst en hel dag per manad for att bista Emmanuel med produktonen pa farmen. Emmanuel ar bra pa grisar men behover lardom om planering och organisation kring plantering av produkter m m.

Skolan oppnar den 4/2 och alla larare var pa plats hela veckan innan med forberedelser. Vid styrelsemotet fick vi aven information om att skolan nu kan ha nationella prov for primary 7 i vara skollokaler, vilket innebar mindre kostnader. Rektor Sarah presenterade aven en lista over anledningar till varfor vi har tappat en del elever i primary 6 och 7. En del rykten om att var skola inte var bra for att vi inte tar sa hoga skolavgifter hade rektorn och en larare motverkat genom att anteckna avgifter pa terminsrapporterna, vilka sedan diskuteras med vardnadshavarna. Intressant kulturellt fenomen att om man inte tar avgifter eller sma sadana tror folk inte att skolan ar bra.

Renoveringen av skolgården är genomförd på ett bra sätt, varför vi nu inte ska få upp vatten underifrån.

Avslutar denna gang med att halsa fran all personal till alla som stodjer barnens mojligheter i slummen att fa ga i skolan.

Vill aven namna att jag for forsta gangen sett ett fantastiskt vackert landskap i vastra delen av Uganda under en veckas privat safari.

Halsningar fran en svettig Marita

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad är resultatet av mattetalet? *