Våra mål

Vårt övergripande mål är att ge barnen en möjlighet till sju års bra och lärarledd utbildning och mat under skoltid. Visionen är att på sikt göra skolan självförsörjande.

Utvecklingen i vårt projekt:

2010 Den gamla plankskolan revs och en ny skola byggdes.
2011 Skolan utökades med en byggnad till förskolebarn.
2012 Ett kök byggdes och barnen fick majsgröt på morgonen och majs och bönor till lunch.
Underhåll av skolbyggnaderna sker kontinuerligt varje år.
2013 Elevantalet ökade från 220 till 350 elever varav 100 i förskolan.
2014 Mark om 60 000 kvm inköptes för att odla mat till skolbarnen.
Förråd och bostad till förvaltare av farmen byggdes.
2015 Grisstia byggdes för att starta grisuppfödning, vilket ska ge inkomster till lärarlöner och underhåll av skolbyggnader.
Bevattningssystem är under planering.
2016 En byggnad 32 kvm för grisvakten och matförråd till grisarna (16.800:-)
2017 Ny grävd brunn (14.000:-)
2018 Ny grisstia
2018 Nytt lärarrum för samtal och rättning av skrivningar m.m.