Ekonomi

Kasubi Friends är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.

Inga mellanhänder.

Pengar som skickas ned kräver för uttag tre underskrifter av Dirisa Kasalirwe,
verksamhetsledare, Sarah Nalwaddah, rektor och styrelseledamoten Florence Kibande, ekonom WHO (vår representant i styrelsen).

En budget skickas av Dirisa för diskussion och godkännande av styrelsen.
Inköp verifieras med originalkvitton som skickas till oss.

Sedan starten 2010 har vi skickat pengar till följande:

Skolbyggnader 300 000 kr
Kök 20 000 kr
Underhåll per år 15 000 kr
Mat till 350 barn per år 100 000 kr
10 lärarlöner per år 85 000 kr/år
Löner farmen 5 personer 30 000 kr/år
Inköp av mark 190 000 kr
Farmhuset 35 000 kr
Grisstian 45 000 kr
Bostad grisskötare/matbod 15 000 kr
Ny brunn 12 000 kr
Nya grisstian 30 800 kr
Nyinrett lärarrum 2 000 kr