Besök i några klasser

Klasserna här är väldigt stora, mellan 45 – 55 barn. Barnen kommer till skolan vid 6.30 eftersom deras mödrar går till marknaden redan vid 5-tiden. Detta gör att lärarna också måste vara på plats samma tid.

Vi deltog i några lektioner som oftast sker på svarta tavlan. Ämnena i lågstadiet är matematik, engelska, luganda och läsning.

Gymnastiklektionen var på en stor plan med smuts och skräp som var omgiven av avloppsdiken. Barnen var glada och intensiva så vi hoppade med ett tag. Dirisa vill inhängna den pga. att grannarna slänger skräp där. Frukost intas omkring kl 9.30 och lunchen serveras kl 13.

Nu startade vår lunchjakt som så småningom blev på en supermarket, yoghurt, bananer och vitt bröd. Asman, som har en diploma in art, ville ta med oss till sin mentor konstnären. Bestämde att vi skulle ta med några reproduktioner till julmarknaden för att testa intresse. En del av intäkterna går till Kasubi.

Överlämnade gåvor, böcker, pussel och kläder. Problem med förvaring av saker, måste köpa stora lådor. Vi delade ut tröjor med vår logo på till alla lärare, vilket uppskattades. Kökspersonalen fick även förkläden.

Samlade alla lärare och berättade för dem hur vi arbetar för att få intäkter. Hade bra samtal, men ett stort problem finns bland lärarna. De är missnöjda med lönen och att den kommer i små portioner. Tyvärr har hönsen blivit för gamla för att värpa och kon ska kalva, varför de intäkterna ej finns under ett halvår till. Dagen avslutades med ett kanonåskväder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad är resultatet av mattetalet? *